skip to Main Content

DET ER TRYGT Å BESØKE OSS!

Vi tar koronaviruset på alvor og tar våre forhåndsregler.

Vi ønsker å være med i dugnaden for at våre kunder og våre ansatte kan være trygge på at vi gjør alt vi kan for å redusere smittespredning.

Vi holder åpent og alle kundene er hjertelig velkommen. For å gjøre det trygt å besøke oss har vi iverksatt mange tiltak.

Tiltakene er basert på de råd som til enhver tid gis av myndighetene og er under kontinuerlig vurdering.

Vi trenger også din hjelp til å bidra i dugnaden, for at transporten i Norge skal holdes i gang.

 

SAMMEN TAR VI ANSVAR FOR Å BEGRENSE SMITTEFAREN:

Demobiler vaskes etter hver gang de er brukt. Kontaktflater vaskes hyppig, vi har laget en sjekkliste med over 40 punkter som gås gjennom mange ganger om dagen.

Vi tar ikke imot kontanter, de som skal betale med kort må bruke engangshansker vi har satt frem.

Mekanikeren er pålagt å buke engangshansker som skiftes etter hver bil.

Våre ansatte ønsker deg velkommen med et smil, ikke med et håndtrykk.

Vi ber deg informere om bilen har vært utsatt for smitterisiko den siste tiden.

Vask hendene ofte og nøye.

Hold god avstand til andre. Host i papir eller i albuen.

 

Ta vare på hverandre!