skip to Main Content

Tips! Dekktrykksensor på CR-V (TPMS)

Slik sletter du lampe for feil dekktrykk på CR-V 2013-2014 modeller

Det er helt trygt å gjøre dette selv så lenge du vet at dekktrykket er i orden.

Menyen du skal inn på finner du i skjermen ved speedometeret og det er knappene på høyre side av rattet du skal bruke.

Pilene opp og ned bruker du til å bla og du velger med knappen i midten.
CRV innlegg

Bla til du finner dette symbolet og velg.
Dekktrykk CRV innlegg

Finn dekktrykk i menyen og velg.
Dekktrykk CRV innlegg

Initialiser og feilmeldingen er slettet.
Dekktrykk CRV innlegg

Du går tilbake ved å velge dette symbolet i menyen.
Dekktrykk CRV innlegg

Vi hjelper deg også med dette om det skulle være ønskelig.